Kempeleen demareiden syyskokouksessa tehtiin henkilövalintoja vuodelle 2023

Ajankohtaista

Kempeleen Sosialidemokraatit ry:n 19.11.2022 pidetyssä sääntömääräisessä syyskokouksessa käytiin poliittista keskustelua mm. tulevan vuoden eduskuntavaaleista, hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle vuodelle. Lisäksi kokouksessa tehtiin keskeisiä henkilövalintoja.  

Kempeleen demareiden puheenjohtajana jatkaa myös ensi vuonna Sanna Laine ja varapuheenjohtajana Asko Alasalmi. Johtokunnan jäseniksi valittiin Tarja HackzellSanna KouvaVille MiettunenKerttu Mömmö ja Esa Niskanen. Johtokunnan varajäseneksi valittiin Kyösti Nuutinen.

Toiminnantarkastajaksi kokous valitsi Valto Salonperän ja varatoiminnantarkastajaksi Lasse Järvenpään.

Piirikokousedustajiksi valittiin puolueosaston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja heidän varapiirikokousedustajiksi sihteeri ja jäsenasioidenhoitaja. Naispiirikokousedustajiksi valittiin Kerttu Mömmö ja varajäseneksi Sanna Kouva.