Kempeleen kunnanvaltuusto järjestäytyi ja teki valintoja

Ajankohtaista

Kesäkuun vaaleissa valittu Kempeleen kunnanvaltuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseen maanantaina 9.8.2021. Ennen varsinaista kunnanvaltuuston kokousta Kempeleen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kokoontui omaan kokoukseen järjestäytymisen ja ryhmäytymisen merkeissä.

Valtuustoryhmä valitsi keskuudesta puheenjohtajaksi kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi Jarmo Haapaniemen, vararyhmäpuheenjohtajaksi Sanna Laineen sekä sihteeriksi Keijo Alahuhtalan. Valtuustoryhmä tiivistää tällä kaudella omaa toimintaansa ja kutsuu esimerkiksi valtuustoryhmän kokouksiin myös varavaltuutetut.  

Varsinaisessa Kempeleen kunnanvaltuuston kokouksessa valtuusto järjestäytyi. SDP:n valtuuston nimeämät henkilöt valittiin luottamustehtäviin seuraavasti:

Yhteisöllisyysvaliokunnan puheenjohtajaksi sekä valtuuston kolmanneksi varapuheenjohtajaksi ajalle 1.8.2021-30.6.2023 ja valtuuston puheenjohtajaksi ajalle 1.7.2023-31.5.2025 valittiin Jarmo Haapaniemi.

Kunnanhallitukseen valittiin SDP:ltä Sanna Laine (varajäsen Tarja Hackzell) ja Keijo Alahuhtala (varajäsen Jouko Etelä).

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Helena Lievetmursu ja varajäseneksi Arto Kyngäs.

Tarkastuslautakuntaan valittiin käynnistyneellä valtuustokaudella Kerttu Mömmö ja varajäseneksi Sanna Kouva.

Viranomaislautakunnan varapuheenjohtajana toimii Jarmo Haapaniemi ja varajäsenenä Asko Alasalmi.

Elinvoimavaliokuntaan valittiin Jouko Etelä ja varajäseneksi Asko Alasalmi.

Palveluvaliokuntaan valittiin Tarja Hackzell ja varajäseneksi Sini Pekkala.

Yhteisöllisyysvaliokunnassa Jarmo Haapaniemen varajäsenenä toimii ajalla 1.8.2021-30.6.2023 Sanna Kouva.

Resurssivaliokuntaan valittiin Kerttu Mömmö ja varajäseneksi Kimmo Kylmäluoma.

Kunnanvaltuusto valitsi myös Kempeleen edustajat Pohjois-Pohjanmaan Liiton edustajainkokoukseen. Kempelettä edustaa kokouksessa yhteensä kolme edustajaa, yhtenä heistä SDP:n Jarmo Haapaniemi (varalla Sanna Laine).

Kiinteistötoimituksen uskotuksi mieheksi valittiin Arto Kyngäs ja käräjäoikeuden lautamieheksi Sanna Kouva.