Valtuustoaloitteet

Liikunta ja pallokenttien tarkastelua

Jalkapallo kenttiä on nurmi ja hiekkapintaisena. Kenttien käyttöä voisi tarkastella muuttaa tarvittaessa. Asuinalueiden ikä rakenteiden muuttuessa kenttien käyttö voi vähentyä. Asuinalueilta hyvä kysyä mikä aktiviteetti sopii kentille. Tärkeää lapset ja aikuiset liikkuu kentillä merkitystä. Kokkokankaan kenttää tai osaa kenttää kesäkäytön…
Lue lisää

Niittyrannantie yleinen tie

Aloite Niittyrannantien muuttamiseksi yleiseksi tieksi välillä Metsäniityntie – Helpikuja. Pyörätien osalta aloite koskee Eteläpelto – Helpikuja. Tie on ollut yksityistie 1930 luvulta asti. Tien käyttötarkoitus ja käyttäjäkunta on muuttunut kaavoituksen edetessä. Ratkaiseva muutos tapahtui 1990 luvulla kun Lakeuden Keskuspuhdistamo tuli…
Lue lisää

Kirkonkylän tuleva koulu hirsikouluna

Kirkonkylän vanhat koulut  rakennettiin 1880 luvulta alkaen hirsikouluna. Koulun yli sata-vuotinen historia tuhottiin nykyisillä rakennusmenetelmillä. Kuntamme voisi näyttää uutta suuntaa rakentamalla julkisen koulurakennuksen hirrestä. Pudasjärven kaupunki on edellä kävijä. Maailman suurin hirsikoulu tarjoaa modernin oppimisympäristön, jossa on hyvät puitteet opiskeluun…
Lue lisää

Vanhustenpalveluyksikkö Kempeleeseen

Valtuustoaloite 11.3.2019 Kempele ikääntyy toiseksi nopeimmin Suomessa. Ikääntyvät tulee nostaa Kempeleessä näkyvästi arvostettuun, tärkeään asemaan. Vanheneminen ei ole vain kuluerä, josta pitää päästä nopeasti eroon. Vanhukset ovat ansainneet turvallisen, hyvän hoidon, jossa heitä kuunnellaan ja heidän ihmisarvonsa säilyy loppuun saakka.…
Lue lisää

Terveyskeskuksen henkilöstön ruokailu

VALTUUSTOALOITE  10.12.2018 Terveyskeskuksen henkilöstön ruokailu yhdenmukaiseksi  Vuonna 2015 jaksotyöuudistuksen yhteydessä jotkut kuntatyönantajat, Kempele mukaan lukien,  ryhtyivät siirtämään työntekijöitä jaksotyöajasta yleistyöaikaan, vaikka uudistus ei tätä edellyttänyt. Tämä on tarkoittanut sitä, että ruokailu työpäivän aikana siirrettiin tapahtuvaksi omalla ajalla.  Työaikasidonnaisuusaika lisääntyi viikossa 41…
Lue lisää

Leton reitille valaistusta ja kunnostusta.

Aloitteessa kiinnitetään huomio tavallisen kuntoliikunnan tukemiseen, kunnan asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Esitämme valaistusta reitille välille Kuovinpuisto- Urheilukeskus. Mahdollistaisi liikunnan pimeään vuodenaikaan. Reitti kulkee pitkän matkaa sähkövoimalinjan alla maapohjaa lienee helppo hallita. Leton reitti kulkee osin hyvin kostealla alueella. Olemassa olevia kanavien…
Lue lisää

Rakentamisen mahdollisuudet, laajentaminen

Rakentamisen mahdollisuudet, laaajentaminen.Kun maapoliittista ohjelmaa tarkistetaan siinä yhteydessä olisi hyvä tarkistaa että mahdollisimman moninuori voisi jäädä asumaan kotikuntaan omalle maalle. Kantatilamitoitusta on hyvä tarkistaa. Suunnittelutarveratkaisut huomioitava tasapuolisesti.Nuorten muutto opiskelemaan toiselle opiskelupaikkakunnalle on vilkasta mutta paluumuuttoakin on.Korostamme yhteisöllisyyttä toiminnassamme. Kasvattakaamme siis…
Lue lisää

Koirankakkaroskistarra

VALTUUSTOALOITE 12.3.2018 Kevät koittaa ja lumen sulaessa tien varsilta ilmestyvät koirien jätökset. Jokakeväinen ilmiö herättää keskustelua. Pyöräteiden varsilla ei ole riittävästi roska-astioita, johon koiran omistajat voisivat jätökset pudottaa. Esitämme, että yleisempien kulkureittien varrelle lisätään roska-astioita ainakin puolen kilometrin välein, jos…
Lue lisää

Ilmainen ehkäisy

Aloite: Ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille nuorille Ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille nuorille on tarkoitettu seksuaali terveyden edistämiseksi kunnassamme. Ilmaisen ehkäisyn on todistettu parantavan nuorten seksuaaliterveyttä. Myös terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kehottanut kuntia lisäämään nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita. Ilmaisen ehkäisyn…
Lue lisää

Kysely poislähteville työntekijöille

VALTUUSTOALOITE 2.10.2017 Kunnassamme lähetettiin pois muuttaneelle kuntalaiselle kysely, jossa kartoitettiin syitä kunnasta poismuutolle. Meiltä kunnasta lähtee myös työntekijöitä pois, viime vuosina jopa hyvin keskeisiä viranhaltijoita.  Osaava ja motivoitunut henkilöstö on työnantajan tärkein voimavara. Työnantajan olisikin tärkeä tietää, miksi työntekijä haluaa…
Lue lisää