Valtuustoaloitteet

Fysioterapeutin suoravastaanotto

VALTUUSTOALOITE / Sosialidemokraattien valtuustoryhmä Kempeleen kunnanvaltuusto Yhtenä sote-uudistuksen ja valinnanvapauden lisäämisen valtakunnallisena tavoitteena on ollut vahvistaa perustasolla tapahtuvaa vastaanottotoimintaa ja parantaa sen saatavuutta. PoPSTer-hankkeen  loppuraporttissa  esitetään mm. laajennettua hoitajien ja eritystyöntekijöiden itsenäistä vastaanottotoimintaa (esim.fysioterapeutit, kansansairauksien hoito, kiirevastaanotot). Suoravastaanoton tavoitteena on…
Lue lisää

Kunnan facebooksivut

VALTUUSTOALOITE Uudessa kuntalaissa on huomioitu asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumisen ja vaikuttamisen lisääminen (luku 5). Osallistumisen edistäminen on yksi kunnan strategisista tavoitteista ja valtuustolla on vastuu monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Laissa suositellaan aktiivista otetta viestintään (verkkoviestintä keskiössä) sekä päätöksenteon…
Lue lisää

Koulumatkat turvallisemmaksi Honkasessa

VALTUUSTOALOITE / KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN PUNATULKUNTIELTÄ LEHMIKENTÄNTIELLE / SDP:N VALTUUSTORYHMÄ YM.  Valtuutettu Kimmo Kylmäluoma esitti seuraavan SDP:n valtuustoryhmän sekä Paula Pohjanrinteen, Sari Janatuisen ja Toivo Piiran allekirjoittaman aloitteen: ”Esitämme kunnanhallitukselle, että se ryhtyy toimenpiteisiin selvittääkseen, olisiko mahdollista parantaa alueen koulumatkojen…
Lue lisää

Kahvitarjoilu kuntavaalipäivänä

Valtuustoaloite Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on 9.4.2017.  Toivomme mahdollisimman monen käyttävän äänioikeuttaan. Valtuustoryhmämme esittää, että vaalihuoneisiin järjestetään kahvitarjoilu äänestäjien aktivoimiseksi. Kahvitarjoilun kunta voi järjestää yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Kempele 05.09.2016 Kempeleen Sosialidemokraatit ry Valtuustoryhmä
Lue lisää

Innokylä: eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen

VALTUUSTOALOITE 5.9.2016 Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kaikille avoin innovaatioyhteisö osoitteessa www.innkokyla.fi. Innokylä kokoaa alan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa hyvän kanavan toimintamallien levittämiseen. Innokylän tavoite on tukea hyvinvointi- ja terveysalan kestävää uudistumista. Innokylää toteuttavat yhdessä SOSTE Suomen sosiaali…
Lue lisää

Nuorisotyö

Nuorisotyön haasteet Kempeleen kunnassa Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorisolain mukaisesti nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä…
Lue lisää

Zimmarin kuntotarkastus

Valtuustoaloite / Sosialidemokraattien valtuustoryhmä Kempeleen kunnanvaltuusto ZIMMARIN KUNTOKARTOITUS, TILATARVESELVITYS, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS Zimmari on suunniteltu ja rakennettu vastaamaan 400 henkilön päivittäisen kävijämäärän tarvetta päivässä. Tällä hetkellä kävijämäärä on 550 henkilöä päivässä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan pääasiallisina käyttäjinä toimivat kuntalaiset, mukaan lukien…
Lue lisää

Sote-maksuja ei saa korottaa

Valtuustoaloite 7.12.2015 Kempeleen sosialidemokraattisen valtuustoryhmän mielestä palvelumaksuja ei tule korottaa.Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumaksut nousevat vuodenvaihteessa noin 30 prosenttia hallituksen marraskuussa tekemän päätöksen mukaan. Päätöksen valmistelu tapahtui kaikessa hiljaisuudessa ilman lausuntokierrosta  Mistä on kyse? Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumaksujen enimmäismäärät nousevat noin…
Lue lisää

Teollistumisen ja työläisten puisto

Valtuustoaloite pitkään jatkuneen teollisuus tuotanto toiminnan huomioiminen entisellä Pohjolan Kaapelin kiinteistön tontilla. Suunnittelua alueen asunto käyttöön kaavoittamiseksi ollaan aloittamassa.  Haluamme huomioida tontilla pitkään jatkuneen  teollisuus tuotanto toiminnan. Alueella on sijainnut Kempeleen Tiilitehdas joka on perustettu 1898 ja toiminta jatkui teollisena…
Lue lisää

Kuntoutumista edistä toiminta

Esitämme, että terveyskeskussairaalassa, tehostetussa palveluasumisessa ja  kotihoidossa aloitetaan kuntoutumista edistävän toiminnan koulutus ja kehittäminen.Kuntoutumista edistävä toiminta tarkoittaa moniammatillista työtä, jossa jokaiselle asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma.Suunnitelma ohjaa toimintaa, jotta asiakkaan toimintakyky säilyy. Inhimillinen ja taloudellinen merkitys on huomattava. Kempele 25.5.2015.
Lue lisää