Valtuustoaloitteet

Poikkisektorinen työryhmä ikäihmisten hyväksi

VALTUUSTOALOITE Ikääntyvä Suomi – tavoitteena toimintakykyinen vanhusväestö SDP:n valtuustoryhmä esittää, että perustetaan kuntaan poikkisektorinen työryhmä, osana terveyden edistämistä, koordinoimaan tasa-arvoisia liikuntamahdollisuuksia vähän liikkuvien ikäihmisten hyväksi. Terveyttä edistävä liikunta kirjataan osaksi kunnan hyvinvointistrategiaa ja toimintasuunnitelmia. Ydinryhmässä tulisi olla edustus sosiaali- ja…
Lue lisää

Uusi toimintamalli etsivään nuorisotyöhön

Uusi toimintamalli etsivään nuorisotyöhön, liputus tietojärjestelmään Mallilla on tarkoitus puuttua varhaisessa vaiheessa nuoren pahoinvointiin joka  tällä hetkellä jää yksittäisten ihmisten murheeksi. Uuden toimintamallin ensimmäinen vaihe on liputusprosessi, jonka avulla nuorten parissa toimivat ammattilaiset saavat yhteyden toisiinsa nykyistä varhaisemmin. Toisessa vaiheessa…
Lue lisää

Mourinkijärven kehittäminen

Kempeleen kunnanvaltuustoValtuustoaloite 24.2.2014 Esitämme , että kunnanhallitus ryhtyy toimenpiteisiin Mourunkijärvenja sen ranta-alueen saattamiseksi virkistyskäyttöön sekä patikkareitinsaamiseksi alueelle Köykkyri-Juurussuo.Mourunkijärven pelastaminen soistumiselta ja ranta-alueen varustaminenasianmukaisilla, uimarannalle kuuluvilla varusteilla, ovat ensiarvoisentärkeitä toimenpiteitä. Alue tulisi saada elävään virkistyskäyttöön. Sille Kempeleessä on varmasti tarvetta. Järven…
Lue lisää

Kunnan tilojen käyttö

Valtuustoaloite tilojen yhteiskäyttö Kunnan kiinteistöjen rakentaminen ja ylläpito on kallista. Tutkitaan Kempeleen kunnan  tilojen yhteiskäyttö mahdollisuus.  Kuntalaiset, nuorisotoimi, kunnassa toimivat yhdistykset ja vapaaehtoiset järjestöt tarvitsevat toimintaansa tiloja. Panostaminen heidän toimintansa tukemiseen ja parantamiseen tuo sijoitetut eurot moninkertaisena jatkossa takaisin. Ihmisten…
Lue lisää

Lentomelurajan siirtäminen

Valtuutettu Jouko Etelä esitti 23 valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:”Esitämme, että Kempeleen kunta käynnistää neuvottelut Finavian ja ELY keskuksen kanssa lentomelualueen rajan siirtämi seksi.Ns. lentomelualueella on 11 taloutta. Viime vuosina alueelle onmyönnetty 4 uutta suunnittelu tarveratkaisua. Lentomelualueella asuvatmaanomistajat kokevat, ettei heitä kohdella…
Lue lisää

Maapoliittisen ohjelman päivittäminen

VALTUUSTOALOITE / MAAPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITTÄMINEN / SDP:NVALTUUSTORYHMÄ22.2.2010Valtuutettu Rita Kumpulainen esitti SDP:n valtuustoryhmän aloitteen:”Teemme valtuustoaloitteen maapoliittisen ohjelman päivittämiseksi.Viime valtuustokaudella hyväksytty ohjelma kaipaa tarkennuksia, jotta ei syntyisi viime viikkojen kaltaisia tilanteita esimerkiksi etuostooikeuden käyttämisestä. On erittäin toivottavaa, että Kempeleen kunnassa on käytettävänä…
Lue lisää

Työllisyyspoliittinen ohjelma

SDP:n valtuustoryhmä teki 31.8.2009 seuraavan aloitteen:”Esitämme, että Kempeleeseen perustettaisiin työryhmä selvittämäänkunnan tulevaisuuden työllisyystilannetta ja laatimaan pidemmän aikavälin työllissyyspoliittisen ohjelman.”
Lue lisää