Leton reitille valaistusta ja kunnostusta.

Valtuustoaloitteet

Aloitteessa kiinnitetään huomio tavallisen kuntoliikunnan tukemiseen, kunnan asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen.

Esitämme valaistusta reitille välille Kuovinpuisto- Urheilukeskus. Mahdollistaisi liikunnan pimeään vuodenaikaan. Reitti kulkee pitkän matkaa sähkövoimalinjan alla maapohjaa lienee helppo hallita.

Leton reitti kulkee osin hyvin kostealla alueella. Olemassa olevia kanavien täytemaita pitkin voisi reittiä viedä Lettoon.

Nykyisellä reitillä on yksi kosteikko paikka ennen laavua johon täytemaata.

Reitillä voitaisiin kesällä liikkua näillä järjestelyillä.

Niittyrannassa asutus kasvaa huomioidaan ihmisille liikunnan antama hyvinvointi.

Kempele 3.9.2018

Kempeleen Sosialidemokraatit valtuustoryhmä