Niittyrannantie yleinen tie

Valtuustoaloitteet

Aloite Niittyrannantien muuttamiseksi yleiseksi tieksi välillä Metsäniityntie – Helpikuja. Pyörätien osalta aloite koskee Eteläpelto – Helpikuja.

Tie on ollut yksityistie 1930 luvulta asti. Tien käyttötarkoitus ja käyttäjäkunta on muuttunut kaavoituksen edetessä.

Ratkaiseva muutos tapahtui 1990 luvulla kun Lakeuden Keskuspuhdistamo tuli tien osakkaaksi. Lakeuden Keskuspuhdistamo on hoitanut velvoitteet mallikkaasti. Oulun Seudun Ammattiopisto ei ole tien osakas.

Kunta on omilla päätöksillään muuttanut tien käyttäjäryhmiä. Lisäksi Kempeleen kunta on hoitanut tien talvi kunnossapitoa ainakin 1980 luvulta.

Jalankulkijoiden turvallisuus huomioiden katu tarvitsee pyörätien.

Huomioiden suuret käyttäjäkunnat muut kuin tien osakkaat. Esitämme, on perusteltua muuttaa Niittyrannantie aloitteessa esitellyltä osalta kunnan yleiseksi kaduksi.

Kempele 3.9.2019