Kempele kasvun kivuissa

Kempeleen investointivauhti on valtava. Olemme kasvaneet 1960- luvun 3000 asukkaan maaseutumaisesta nukkumalähiöstä ruusun tuoksuiseksi pikkukaupungiksi, jossa on yli 18000 asukasta. Tämä on aiheuttanut paineita rakentaa ja korjata kouluja, päiväkoteja ja myös tiet ja muu kunnallistekniikka vaatii suuret eurosäkit. Panostus viihtyisyyteen ja kuntalaisten aktiviteetteihin ei ole ilmaista.

Kirkonkylän koulua jouduimme 2000 -luvun alussa uudistamaan, elimme velattomassa kunnassa. Sukan varressa oli muutama vanha milli, kun siirryttiin euroon.  Itselle on tullut tunne monta kertaa, että onko tämä sokaissut todellisen rahan arvon. On selvää, että kuntien rakennuskustannusten nousu on todellista. Velkaantuminen Kempeleessä kasvaa, velkamäärä lähenee 4000 euroa asukasta kohti tämän vuoden lopussa.

Olen sitä ikäluokkaa, joka ei ole peruskoulu-uudistuksesta saanut nauttia. Kansanterveyslaki takasi julkisen terveydenhoidon kaikille. Samoin päivähoitolaki avitti äitejä lähtemään työelämään. Nämä ovat todella hyviä uudistuksia. Ne syntyivät 1970-luvulla ja niissä sosialidemokraateilla on keskeinen käden jälki.

Olemme eläneet uudistusten luvatussa maassa. Yhteiskuntamme on muuttunut maa- ja metsätalous -valtaisesta maasta teollisuus – ja palveluyhteiskunnaksi. Muutos on ollut valtava, ja ihmisten siirtyminen kasvukeskuksiin ei ole tapahtunut eikä tapahdu kivuitta. Kuntauudistus tai uudistuksen tavoitteleminen käynnistyi 2005.  Odotan  sosiaali ja terveydenhuolto-uudistuksen maaliin saattamista. Uudistuksen rahoituksen osalta päävastuu tulisi saada valtiolle ja kunnat peruspalveluiden tuottajaksi ja sitä yksityinen sektori tukemaan.

Rinteen hallituksen budjetti lupaa kunnille valtionosuuksien maksatusten aikaistamista jo vuodelle 2019. Peruspalveluiden valtionosuuksiin tulee indeksikorotus.  Hallitus lopettaa valtionosuuksien leikkaukset. Vanhusten tehostettuun palveluasumiseen säädetään sitova hoitohenkilömitoitus 0,7.  Maamme hallitus kehittää omaishoitoa ja kotihoitoa.

Hallitus käynnistää varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämishankkeet, joiden tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten oppimistuloksia ja vähentää eriarvoistumista. Ryhmäkokoja pienennetään. Ammatilliseen koulutukseen lisätään opettajia. Määrärahoja lisätään hankkeisiin.

Kasvukunta Kempele on iso työnantaja. Henkilökunnan jaksamisesta on huolehdittava. Työnmitoitus ja  työmäärät tulee jakaa oikeudenmukaisesti. Työnohjauksella ja oikealla johtamisella on äärettömän suuri merkitys. Kempeleestä on kiva kuulla positiivista palautetta tulevaisuudessakin.

Peruspalvelut, lakisääteiset palvelut, on hoidettava niitä tarvitseville oikeudenmukaisesti.

Kempeleen työpaikkaomavaraisuus on kasvanut. Kaikki yritykset on tervetulleita, mutta yritysmaailman monipuolistuminen on  meilläkin toivottavaa. Lentokenttä ja satama ovat vieressä, mutta miksi alueemme ei kiinnosta konepaja- tai puunjalostusteollisuutta?

Olemme kasvukivuissa, mutta tulevaisuuden synnytystuskat ovat silti tervetulleita.

Jouko Etelä

Valtuutettu, Kunnanhallituksen jäsen