Kuntoutumista edistä toiminta

Esitämme, että terveyskeskussairaalassa, tehostetussa palveluasumisessa ja  kotihoidossa aloitetaan kuntoutumista edistävän toiminnan koulutus ja kehittäminen.
Kuntoutumista edistävä toiminta tarkoittaa moniammatillista työtä, jossa jokaiselle asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma.
Suunnitelma ohjaa toimintaa, jotta asiakkaan toimintakyky säilyy. Inhimillinen ja taloudellinen merkitys on huomattava.

Kempele 25.5.2015.