Kysely poislähteville työntekijöille

VALTUUSTOALOITE 2.10.2017

Kunnassamme lähetettiin pois muuttaneelle kuntalaiselle kysely, jossa kartoitettiin syitä kunnasta poismuutolle. Meiltä kunnasta lähtee myös työntekijöitä pois, viime vuosina jopa hyvin keskeisiä viranhaltijoita.  Osaava ja motivoitunut henkilöstö on työnantajan tärkein voimavara. Työnantajan olisikin tärkeä tietää, miksi työntekijä haluaa vaihtaa työpaikkaa.

Esitämme, että poislähteville työntekijöille laaditaan kysely, jonka avulla kartoitetaan syitä poislähtöön ja näin mahdollistetaan työnantajan kehittyminen ja toimintatapojen uudistaminen.

Kempeleessä 2.10.2017

Kempeleen Sosialidemokraatit ry