Mitä minä sanoin

Mitä minä sanoin

Tätä kysymystä varmaan Jussi Halla-Aho (Ps) miettii myös. Hän kertoi että Suomen työllisyyttä ei saada kuntoon niin kauan, kun Ay-liike jarruttaa työttömyysturvan, irtisanomissuojan heikennystä. Halla-Aho näkee, että Suomelle olisi hyväksi myös purkaa yleissitovat työehtosopimukset ja rajata työntekijöiden oikeutta puolustaa omaa etuaan. Paikallista sopimista pitää kuulemaan lisätä.

Paikallinen sopiminen on sanana kaunis, yleissitovuus kalskahtaa tiukalle. Paikallisen sopimisen edellytykset luodaan kuitenkin juuri yleissitovilla, työnantaja- ja työntekijäliittojen välisillä työehtosopimuksilla. Suomen työlainsäädäntö on ohutta ja vähäisetkin asiat on pakottavaa- tai puolipakottavaa lainsäädäntöä. Ainoastaan puolipakottavasta lainsäädännöstä voidaan sopia toisin, jos asiakohta on valtakunnallisilla työehtosopimuksilla mahdollistettu. Työsopimuslaissa on vain neljä kohtaa, josta voidaan sopia toisin ilman työehtosopimusta. Todellista paikallista sopimista saadaan siis ainoastaan työehtosopimusten kautta, muuten osapuolten kädet on sidottu.

Työlainsäädäntö on tehty työntekijöiden suojelemiseksi. Työlainsäädäntö on lähtenyt rakentumaan turvallisen työn ympärille. Työhuoneeni seinällä on ”Ote laista, koskeva työnantajan vastuualaisuutta työntekijää kohtaavasta ruumiinvammasta, annettu Helsingissä 5 p:nä joulukuuta 1895” Vammautumisen, kuoleman ja työkyvyn menettämisen estäminen on ollut tapetilla jo siis yli 120 vuotta. Samoista asioista joudumme kuitenkin Teollisuusliitossa valitettavasti edelleen puhumaan.

Lakiin ei ole kuitenkaan tässä 120 vuoden aikana tehty kirjauksia mm. minimipalkasta, tai luottamusmiehen asemasta. Samoin lakiin ei ole kirjattu esimerkiksi lomarahaa, jonka ilmeisesti Halla-Aho haluaisi myös lopettaa. Samoin kun lisät ilta- ja yötyössä työskentelystä. Ilmeisesti yleissitovista tesseistä pitäisi päästä eroon myös, että ei tarvitsisi työntekijöille maksaa palkkaa juhannuksen ajalta, tai muiltakaan arkipyhiltä.

Paikallisen sopimisen edellytyksenä on koulutettu luottamusmies, kenellä on mahdollisuutta saada apua myös liitosta. Halla-Aho haluaisi viedä pesuveden mukana kartanolle myös työpaikkojemme luottamusmiehet, näistä kun ei myöskään ole sovittu kuin niissä työehtosopimuksissa.

Duunari, seisotko sinä Jussi Halla-Ahon sanojen takana? Haluatko luopua työehtosopimuksestasi, oikeudestasi osallistua lakkoon, heikentää työttömyysturvaa, ja neuvotella itse omat työehtosi ilman mitään minimisuojaa. Entä kannustatko omia läheisiäsi vaatimaan työhaastattelussa esimerkiksi 100 tunnin palkallista vapaata?

Halla-Aho on uhonnut, että kuntavaaleissa kaadetaan Suomen nykyinen vasemmistolainen hallitus. Haluatko todellakin tilalle oikeistolaisen hallituksen uusine KiKyineen, työttömyysturvan leikkauksin, irtisanomissuojan heikennyksin ja muiden viime vaalikaudelta tutun hutun kanssa. Mitä minä sanoin, Suomessa on vain kaksi työväenpuoluetta. Sitä Minä sanoin.

Kirjoittaja: Asko Alasalmi