Mourinkijärven kehittäminen

Kempeleen kunnanvaltuusto
Valtuustoaloite 24.2.2014

Esitämme , että kunnanhallitus ryhtyy toimenpiteisiin Mourunkijärven
ja sen ranta-alueen saattamiseksi virkistyskäyttöön sekä patikkareitin
saamiseksi alueelle Köykkyri-Juurussuo.
Mourunkijärven pelastaminen soistumiselta ja ranta-alueen varustaminen
asianmukaisilla, uimarannalle kuuluvilla varusteilla, ovat ensiarvoisen
tärkeitä toimenpiteitä. Alue tulisi saada elävään virkistyskäyttöön. Sille

Kempeleessä on varmasti tarvetta. Järven veden puhtaus ja laatu on todettu hyväksi. Patikkareitistä on vuosien mittaan tehty useita aloitteita, mutta ne
eivät ole edenneet alkua pidemmälle. Reitti voitaisiin mahdollisesti
ohjata kulkemaan Mourunkijärven kautta ja soitten välisillä kannaksilla.
Reitin varrelle olisi hyvä saada sopivasti hengähdyspaikkoja, joissa
olisi mahdollisuus vaikkapa makkaranpaistoon. Reitti tulisi toteuttaa
helppokulkuisesti, niin että myös lasten kanssa olisi mahdollisuus lähteä
retkeilemäään.

Kempeleen sosialidemokraattinen valtuustoryhmä