Nuorisotyö

Nuorisotyön haasteet Kempeleen kunnassa

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorisolain mukaisesti nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Kunnat päättävät itse millä tavoin ne toteuttavat nämä palvelut. Nuorisolaissa todetaan, että niitä toteutetaan alueellisena ja monialaisena yhteistyönä sekä yhteistyössä nuorten ja järjestöjen kanssa.

Kempeleen Sosialidemokraattien valtuustoryhmä on huolestunut nuorisotyön tilasta Kempeleessä. Selkeästi nuorisotyötä tarvitaan edelleen vahvasti lainkin velvoitteet täyttämään. Honkasen nuorisotiloissa käy keskimäärin 15 lasta ja nuorta/ ryhmä. Koulujen yhteistyö käytöstä olemme tehneet ryhmäaloitteen aikaisemmin. Tämä mahdollisuus on yksi vaihtoehto korvaamaan poistuva Honkasen nuorisotila. Tietotorilla käy lapsia 20 -35 ja nuoria 15. Nuorisotyöllä on laaja toimenkuva tästä kertoo mm. kesäesitteen kesätoiminnan laajuus.

Yhteistyötä lähikuntien kanssa on järkevää jalostaa esim. työpaja toiminta ja eri toimintatapoja kehittää väestöltään samanlaisten  kuntien kanssa. Odotamme mielenkiinnolla mitä Kempele Akatemia tuo tullessaan.

Erityisnuorisotyöntekijän tarvetta kunnasamme on edelleen vaikka nuoriso on alkoholin suhteen raitistunut tilalle on tullut erilaisia huumeita. Nuorisotyöntekijät eivät jouda paikkaamaan tämän sektorin tarvetta jota on mm. pienryhmätoiminta, yhteistyö sosiaalitoimen perhetyö, näppihaukka, nuorten asunto-ohjaus, toiminta yli 18- vuotiaitten kanssa.

 Lisäksi Kempeleen kunnan työllisyyspalveluiden antaman  selvityksen mukaan. Kuntouttavan työtoiminnan kautta työllistyneillä on suurena ongelmana päihteiden käyttö, erityisesti huumeongelma. Nuorten kohdalla kotikäyntejä tekevät etsivät nuorisotyöntekijät.

Kempeleen Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä tukee nuorisotyön kehittämistä ja uusien toiminta tapojen jalostamista kunnassamme.

Kempeleessä 25.4.2016

Kempeleen Sosialidemokraatit valtuustoryhmä