Nuorten työllistymisen edistäminen

Haluan  että  kunta laatii konkreettisen suunnitelman siitä, miten koulutus- tai työpaikkaa vailla olevat nuoret saadaan mukaan työelämään ja opiskelemaan.

Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle ovat vuositasolla 300 miljoonaa euroa, meidän kunnassakin on liian monta perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta, koulutuksen ulkopuolella olevaa  ja työtöntä alle 30-vuotiasta. Haluan kunnassa käynnistetään nuorisotakuuta koskeva toimenpideohjelma. Haluan edistää vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä.  Yritysten kokoaminen mukaan nuorten työllistämistalkoisiin.  Ilman ammatillista koulutusta olevilla nuorilla täytyisi myös olla mahdollisuus päästä työelämään oppisopimuskoulutuksella.

Nuorisotakuulupaus tarkoittaa että jokaiselle alle 30 vuotiaalle taataan työ, harjoittelu, opiskelu paikka kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Jouko Etelä

SDP Kempele