On päätöksen aika

Näissä kunnallisvaaleissa ratkaistaan miten palvelut järjestetään jatkossa. Kempeleen lähipalvelut on turvattu hyvän sijainninkin  avulla myös tulevaisuudessa.

Lähidemokratiasta ja kuntien itsehallinnosta käydään kovaa keskustelua. Kempeleessä lähidemokratiaa on heikennetty 1990 luvun alusta lähtien, silloin siirryttiin kolmen lautakunnan malliin. Tämän seurauksena osalle vaalissa ehdokkaana olleille ei enään löytynyt vaikutuskanavaa.

Nykyiseen hallintomalliin siirryttiin 2007 valtuuston päätöksellä, valiokunnissa on vain valtuutetut. Kun hallintomallia valmisteltiin ja käytiin keskustelua valtuustossa. Puheenvuoroissani otin esille päätösvallan siirtymisen virkamiehille ja näin on myös käynyt. Delegointi joissakin asioissa on viety niin pitkälle että välillä ei tiedetä kuka päättää. Tähän on valtuustolla toimintasäännöllä mahdollisuus puuttua.

Kun asioita valmistellaan on valtuutettu oikeutettu tuomaan omat mielipiteet ja näkemykset esille.Valtuusto tekee päätöksensä demokraattisesti, enemmistön päätös tulee voimaan, minun mielestä päätöksiä on kunnioitettava.

Valtuustoseminaarissa arvioitiin nykyistä hallintomallia, lautakuntamalliin paluuta aloitteella esittäneet eivät käyttäneet seminaarissa yhtään puheenvuoroa, yksi aloitteen allekirjoittanut ei olut paikalla. Nykyisessä hallintomallissa kaikkein suurin huoli löytyy  henkilöstö politiikan alueella. Henkilöstön hyvinvointiin lähinnä tuotannon henkilöstön alueelle täytyy tulla parannusta.

SOTEN, Lakeus yhteistoiminta alueen selvitystyö kaatui päätös vaiheessa oikeaan tietoon. Kempeleen virkamiehet toivat tietoomme alueen kriittiset tunnusluvut. Kiitin myös valtuustossa virkamiehiä oikeasta tiedosta.  Kempele ei ole niin vahva peruskunta vastaamaan koko alueesta.  Päätös oli meidän helppo tehdä Kempeleen kuntalaisten parhaaksi. Demokraattisten vaalien jälkeen tehdään taas oikeita päätöksiä.

Jouko Etelä

Valtuutettu, Kunnanhallituksen jäsen

SDP, Kempele