Poikkisektorinen työryhmä ikäihmisten hyväksi

VALTUUSTOALOITE

Ikääntyvä Suomi – tavoitteena toimintakykyinen vanhusväestö

SDP:n valtuustoryhmä esittää, että perustetaan kuntaan poikkisektorinen työryhmä, osana terveyden edistämistä, koordinoimaan tasa-arvoisia liikuntamahdollisuuksia vähän liikkuvien ikäihmisten hyväksi. Terveyttä edistävä liikunta kirjataan osaksi kunnan hyvinvointistrategiaa ja toimintasuunnitelmia.

Ydinryhmässä tulisi olla edustus sosiaali- ja terveystoimesta, liikuntatoimesta ja ikäihmisten parissa työskentelevistä järjestöistä. Lisäksi on tärkeää kuulla ikäihmisiä, vanhusneuvostoa, opetus- ja kulttuuri- sekä ympäristötoimea, teknistä toimea, yksityisiä palveluntuottajia, seurakuntaa ja muita keskeisiä tahoja.

Kempele 23.2.2015

Kempeleen Sosialidemokraatit

Valtuustoryhmä

Jouko Etelä                          Raija Juopperi

Kimmo Kylmäluoma             Rita Kumpulainen

Helena Lievetmursu             Jarmo Haapaniemi