Rakentamisen mahdollisuudet, laajentaminen

Rakentamisen mahdollisuudet, laaajentaminen.
Kun maapoliittista ohjelmaa tarkistetaan siinä yhteydessä olisi hyvä tarkistaa että mahdollisimman moninuori voisi jäädä asumaan kotikuntaan omalle maalle. Kantatilamitoitusta on hyvä tarkistaa. Suunnittelutarveratkaisut huomioitava tasapuolisesti.
Nuorten muutto opiskelemaan toiselle opiskelupaikkakunnalle on vilkasta mutta paluumuuttoakin on.
Korostamme yhteisöllisyyttä toiminnassamme. Kasvattakaamme siis kuntamme ja kylien yhteisöllisyyttä.
Nuori joka on Kempeleessä kasvanut on tänne juurtunut on kotikuntamme helmiä. Annetaan heidän palata
tai jäädä rakkaaseen kotikuntaan asumaan. Näin Hyvä Kasvaa Kempeleessä.
Kempele 12.3.2018
Jouko Etelä