Rantalakeuden demaritapaaminen

Rantalakeuden demareiden tapaaminen 25.2.2015

Kempeleen asukastuvalle kokoontui sunnuntaina 25.1.2015 joukko kiinnostuneita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Koska eduskuntavaalit ovat lähiaikoina, tämä nousi pääaiheeksi puheenvuoroissa ja keskusteluissa.

Paikalla olivat Oulun sdp-piirin puheenjohtaja Markku Oikarinen, kansanedustaja Raimo Piirainen, molemmat Kajaanista, toiminnanjohtaja Terhi Mustakangas Oulusta sekä kansanedustajaehdokkaat Tanja Tiainen, Marika Mattila, molemmat Oulusta ja Tomi Taka-Eilola Limingasta. Yleisön ja samalla keskustelukumppanit muodostivat Rantalakeuden alueelta kokoontuneet politiikasta kiinnostuneet, heitä oli paikalla seuraavasti: Hailuodosta Eila ja Leo Sauvola, Limingasta Martti Niskanen, Tyrnävältä Sanna Lakso ja Esa Saarela, Kempeleestä Jouko Etelä, Jarmo Haapaniemi, Rita Kumpulainen, Helena Lievetmursu, Paavo Talala, Ari Korpela, Veijo Raittinen, Esa Niskanen, Kerttu Mömmö sekä Raija Juopperi.

Kempeleen demareiden puheenjohtaja Jouko Etelä kertoi lyhyesti historiaa sdp:n toiminnasta Kempeleessä ja jatkoi esittelemällä tämän vuoden toimintaa. Kevään suurimmat tapahtumat ovat ROCK-ilta 28.3 Vihiluodon Torpalla. Toinen suuri tapahtuma on Wapputapahtuma 1.5 Pirilässä, jossa esiintyy valtakunnan tason puhuja. Viime vuonna yleisöä oli runsaasti, nyt tavoitellaan vielä runsaampaa joukkoa. Eduskuntavaalit huhtikuussa on myös yksi koitos, tähän paneudutaan joukolla perusteellisesti.

Piirin puheenjohtaja Markku Oikarinen kertoi eduskuntavaalitavoitteista Pohjois-Suomen kannalta.Tärkeimpänä ovat kestävät energiaratkaisut, liikenneyhteydet sekä kaivostoiminnan kehittäminen huomioiden ympäristöasiat. Myös yrittäjyyden tukeminen sekä työn ja kasvun aikaansaaminen ovat tärkeimpiä linjauksia. Niin edustajaehdokkaiden kuin muidenkin tulee olla esillä aktiivisesti niin paikallisessa kuin valtakunnallisessakin mediassa ja somessa.

Kansanedustaja Raimo Piiraisen katsauksessa kuultiin mitä hallituskaudella on saatu aikaan ja mitä tuleva hallituskausi 2015-2019 tuo tullessaan. Tärkeimpinä ovat SOTE-uudistus, jossa on perustuslaillisia ongelmia, kuntauudistus sekä valtionosuusuudistus ja EU:n tuomat monitahoiset seikat. Tavoitteena on olla seuraavassakin hallituksessa mukana, vaikka omat ongelmansa nykyisenkin hallituksen toiminnassa on ollut.

Kuultiin jokaisen kansanedustajaehdokkaan puheenvuorot, jossa he kertoivat taustoistaan ja tavoitteistaan sekä osaamisalueistaan ja mihin paneutuisi kansanedustajana. Esittelyn jälkeen seurasi yleisön osuus, jossa osansa saivat niin suunniteltu SOTE, lisääntynyt köyhyys, työttömyys ja sen aiheuttamat haittavaikutukset tulivat esiin merkittävinä hyvinvointia huonontavana tekijänä. Myös vuoden alusta tullutta palkkatukiuudistusta kritisoitiin, järjestöillä ei ole enää mahdollisuuksia työllistää pitkäaikaistyöttömiä kuten menneinä vuosina on voitu tehdä. Järjestöt eivät pysty hankkimaan tarvittavaa rahoitusta.

Erityisesti SOTE-uudistuksesta kyseltiin, Rantalakeuden alueen kunnat Hailuotoa lukuun ottamatta joutuvat maksumiehiksi, Kempele yli 7 milj. euroa. Tämä lakiesityshän rankaisee niitä, jotka ovat hoitaneet asiansa tähän saakka hyvin. Palvelujen taso laskee, jos rahoja joudutaan ohjaamaan asiansa huonosti hoitaneille.

Yhteistyöllä ja nousevalla äänestäjien tuella päästään kuitenkin tekemään politiikkaa, jossa huomioidaan kansan toimeentulo, luodaan edellytykset työllistymiseen sekä muistetaan, että jokaista kansalaista on tuettava hänen kaikissa elämänvaiheissaan niin lapsia, työikäisiä kuin eläkeläisiäkin.

Valto Salonperä