Sosiaalityön resurssit on turvattava

Kempeleen kunta on muiden Suomen kuntien lailla joutunut tarkastelemaan taloutta parempien vuosien ja talouden kasvun jälkeen. Kunnanhallitus antoi tämän vuoden toukokuussa tehtäväksi kestävän talouden ohjelman laatimisen lähivuosille. Kunnassa on määritelty tavoitetilaksi noin kuuden miljoonan euron talouden sopeuttaminen vuoden 2022 loppuun mennessä. Tilanteeseen haetaan helpotusta muun muassa tarkastelemalla kunnan prosesseja ja pienentämällä toimintakuluja, korottamalla veroja ja asiakasmaksuja sekä henkilöstömenosäästöillä. Yksi säästökohde kunnassa on ollut täyttämättä jätetty sosiaalijohtajan tehtävä.

Vallitseva koronatilanne haastaa monella tapaa kuntalaisia ja lisää asiantuntija-arvioiden mukaan merkittävästi sosiaalipalveluiden tarvetta. Jo nyt on nähtävissä, että perheiden elämän haasteet kasvavat ja tilanteet kärjistyvät osassa perheitä äärimmilleen. Ongelmat näyttäytyvät monin tavoin ja eri tasoisesti. Esimerkiksi itsemurhatilastot ovat Suomessa kasvaneet koronakevään aikana 15 % (Yle).

Koronatilanteen lisäksi tällä hetkellä on menossa kattava joukko merkittäviä rakenteellisia muutoksia, jotka haastavat sosiaalityötä ja kuntia. Tällaisia ovat esimerkiksi sote-uudistus, työllisyyden kuntakokeilu, sosiaaliturvan uudistaminen ja sosiaalialan lainsäädännön uudistaminen. Muutokset edellyttävät johtavilta viranhaltijoilta ja meiltä päättäjiltä aktiivista seuraamista, valmisteluun osallistumista, asioihin vaikuttamista ja valmiutta kehittää palveluita uuden toimintaympäristön mukaiseksi.

Kempeleessä sosiaalialan työtä tekee laaja joukko ammattilaisia, joiden työ on vaativaa ja kuormittavaa. Vaativassa työssä jaksaminen edellyttää, että työn tukirakenteet ovat kunnossa. Työssä on oltava riittävät resurssit sen laadukkaaseen ja lainmukaiseen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Sosiaalipalveluiden tehtävänä on tukea asiakkaiden hyvinvointia ja toimia turvaverkkona elämän haavoittuvissa kohdissa. Johtamisen tehtävänä on varmistaa vaikuttavat ja laadukkaat sosiaalipalvelut. Lisäksi johtamisella on varmistettava työhön riittävät resurssit, kohtuulliset ja hallittavat asiakasmäärät sekä työntekijöiden riittävät tukirakenteet. Johtaminen on sosiaalipalveluiden kokonaisuuden hallintaa ja kehittämistä, kustannustietoisuutta ja määrärahojen riittävyyden varmistamista.

Useat tutkimukset ja selvitykset osoittavat, että riittämättömät resurssit johtavat perheiden ongelmien kasaantumiseen, avunsaannin viivästymiseen, oikea-aikaisten ja riittävien palveluiden saatavuusongelmiin. Henkilöstön osalta tämä näyttäytyy työssä jaksamisen ongelmina, sairauspoissaolojen lisääntymisenä, ja lopulta osaavan henkilöstön puuttumisena.

Kempeleen sosiaalityö ansaitsee riittävät resurssit, aikaa ja mahdollisuuden kehittämiseen sekä kehittymiseen. Sosiaalityö ja sosiaalialan työ ansaitsee uudelleenorganisoitumiseen työrauhan, mutta myös riittävät resurssit ja mahdollisuuden onnistua tavoitteissaan. Sosiaalijohtajan palkkauskustannukset eivät ole oikea säästökohde tässä tilanteessa, missä viimesijaistenpalveluiden ja toimenpiteiden määrä on koko ajan kasvava.

Lopuksi haluan toivottaa hyvää ja rauhallista sekä turvallista Joulua Kempeleen kunnan asukkaille ja yrittäjille sekä kunnan työntekijöille ja päättäjille. Kiitos yhteisestä vuodesta ja yhteistyöstä! Sitä on hienoa tehdä, kun kaikkien tavoite on Kempeleen paras.

Sanna Laine, Kempeleen kunnanvaltuutettu ja kuntavaaliehdokas (sd.)