Sote-maksuja ei saa korottaa

Valtuustoaloite 7.12.2015

Kempeleen sosialidemokraattisen valtuustoryhmän mielestä palvelumaksuja ei tule korottaa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumaksut nousevat vuodenvaihteessa noin 30 prosenttia hallituksen marraskuussa tekemän päätöksen mukaan. Päätöksen valmistelu tapahtui kaikessa hiljaisuudessa ilman lausuntokierrosta 

Mistä on kyse?

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumaksujen enimmäismäärät nousevat noin 30 prosenttia 1.1.2016.
  • Korotus koskee kaikkia tasasuuruisia palvelumaksuja. Niitä on kaikkiaan 38.
  • Mm. terveyskeskus- ja poliklinikkakäynnit, kotipalvelut, lyhytaikainen laitoshoito, lääkärintodistukset sekä lastensuojelun maksut (kunnalle siirtyvät elatusavut) kallistuvat.
  • Myös potilaan omavastuu palvelumaksuista (maksukatto) nousee, mutta vain indeksin nousun verran.
  • Hinnankorotusten perusteena on hallitusohjelmaan kirjattu tavoite 150 miljoonan säästöjen keräämisestä.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä muistuttaa, että tavoitellun maksutulon lisäyksen laskeminen ja toteutuminen perustuvat arvioihin. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus kuuluvat kunnan harkintavaltaan.

Koska asiakasmaksuasetuksella säädetään ainoastaan palvelujen enimmäismaksu, voi todellinen maksukertymä jäädä arvioitua pienemmäksi, jos kunnat ja kuntayhtymät eivät korota perimiään asiakasmaksuja asetuksen muutoksen mukaisesti tai jos yhä useamman asiakkaan maksukatto täyttyy. Toisaalta maksukertymä voi muodostua arvioitua suuremmaksi, jos kunnat ja kuntayhtymät alkavat periä maksua palveluista, joista eivät toistaiseksi ole perineet maksua.

 Suurin osa kunnista perii asiakasmaksuja asiakasmaksuasetuksen mukaisen maksimimäärän

Kempeleessä 7.12.2015