Toteutuuko hyvän hallinnon periaatteet julkisen sektorin palveluiden digitalisoinnissa?

Digitalisaation avulla on viimeisten vuosien aikana onnistuttu luomaan aivan uudenlaista vuorovaikutusta kuntalaisten ja julkisen sektorin palveluiden välille. Asiakkaat tai potilaat voivat digitalisaation ansioista hoitaa itse lukuisia asioitaan lupapalveluista ajanvarauksiin. Julkisissa palveluissa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työntekijä tai asiantuntija ei ole ”portinvartijana” palveluiden ja niitä tarvitsevien välissä, vaan palveluihin päästään enenevissä määrin yksilöllisen valinnan mukaan ajasta ja paikasta riippumatta. Digitalisaatio on tehnyt palveluista tehokkaita, laadukkaita ja yhdenvertaisia. Digitalisaatio on lisännyt kuntalaisten osallistumista ja osallisuutta sekä tarjoaa paljon mahdollisuuksia palveluiden kehittämiseen. 

Digitalisoituneet palvelut edellyttävät käyttäjältä tarvittavia välineitä, osaamista välineiden ja palveluiden käyttöön sekä vahvaa luottamusta järjestelmää kohtaan. Mutta mitä jos ei ole laitteita tai välineitä, tunnistautumiseen vaadittavia pankkitunnuksia, tarvittavia valmiuksia tai osaamista palveluiden käyttöön? Mitä jos ei ole ylipäätään luottamusta siihen, että asiat hoituvat digitaalisesti?

Digitalisaatio on ihmisen aikaan saamaa toimintaa, jossa teknologia on apuväline. Ihmisen tulee olla se, joka on ratsastajana digitalisaatioratsun päällä, ei päinvastoin! Meidän on huolehdittava digitalisaation ja toimintaympäristön muutoksessa siitä, että Kempeleessä palvelut ovat jatkossakin saatavilla monikanavaisesti, tasapuolisesti, asiallisesti, puolueettomasti sekä luottamuksellisesti. Palveluiden kehittäminen ja digitalisaatio kunnassa pitää olla sosiaalisesti tasapuolista ja meidän tulee varmistaa, että kukaan ei jää tarvittavien palveluiden ulkopuolelle.

Sanna Laine, Kempeleen kunnanvaltuutettu ja kuntavaaliehdokas (sd.)