Työllisyyspoliittinen ohjelma

SDP:n valtuustoryhmä teki 31.8.2009 seuraavan aloitteen:
”Esitämme, että Kempeleeseen perustettaisiin työryhmä selvittämään
kunnan tulevaisuuden työllisyystilannetta ja laatimaan pidemmän aikavälin työllissyyspoliittisen ohjelman.”