Uusi toimintamalli etsivään nuorisotyöhön

Uusi toimintamalli etsivään nuorisotyöhön, liputus tietojärjestelmään

Mallilla on tarkoitus puuttua varhaisessa vaiheessa nuoren pahoinvointiin joka  tällä hetkellä jää yksittäisten ihmisten murheeksi.

Uuden toimintamallin ensimmäinen vaihe on liputusprosessi, jonka avulla nuorten parissa toimivat ammattilaiset saavat yhteyden toisiinsa nykyistä varhaisemmin. Toisessa vaiheessa eri tahot, kuten viranomaiset ja kolmas sektori, toimivat yhdessä nuoren auttamiseksi. Toimintamalli helpottaa tiedonvaihtoa, yhteydenpitoa ja tukee varhaisen puuttumisen käytäntöjä. Liputusmalli perustuu välittämiseen ja lainsäädännöllisesti erityisesti nuorisolakiin ja Etsivään nuorisotyöhön.

Kun esimerkiksi opettaja ja nuorisotyöntekijä huolestuvat nuoresta omilla tahoillaan, toisistaan tietämättä, kumpikin voi liputtaa nuoren yhteiseen tietojärjestelmään. Järjestelmään ei kirjata liputtamisen syytä. Molemmat liputtajat saavat järjestelmän avulla tiedon toisistaan nuoren tai hänen huoltajansa suostumuksella ja voivat tämän jälkeen käynnistää yhteisen keskustelun nuoren tilanteesta. Kahden ammattilaisen yhteinen huoli käynnistää tuen tarjoamisen nykyistä nopeammin ja ongelmien kimppuun päästään jo aikaisessa vaiheessa.

Uutta toimintamallia liputusta kokeillaan mm. Mikkelissä  ja pääkaupunkiseudulla.

Malli on ollut Hollannissa käytössä vuodesta 1998 lähtien. Malli valikoitui Suomessa kokeiltavaksi osana Sitran nuoriin kohdistuvaa hyvinvoinnin edistämisen hankekokonaisuutta. Hollannissa mallia kokeiltiin ensin Rotterdamin kaupungissa. Hyvien kokemusten perusteella toimintamalli säädettiin pakolliseksi kaikissa kunnissa vuonna 2010. Toimintamallia käyttää Hollannissa noin 100 000 ammattilaista, ja se on käytössä yli 400 kunnassa.

Lisätietoja:

Juha Ropponen                                        Kimmo Haahkola
johtava asiantuntija, Sitra                      ohjelmajohtaja, Mikkelin kaupunki
+358 50 3454311                                      +358 50 3808603

Kempele 31.3.2014

SDP valtuustoryhmä

Jouko Etelä                          Raija Juopperi                       Jarmo Haapaniemi

Rita Kumpulainen                  Kimmo Kylmäluoma               Lasse Järvenpää